När, var hur?

Öppna Ateljéer Gotland 2023

Öppet i Ateljéerna 18-21 maj kl 11-17

Välkomna!

Bilder från styrelsens ateljéer högst upp vänster, Sebastian Grönwall, högst upp höger Bengt af Geijerstam

i mitten från vänster Grethe Färnlöf, Ivana Egic, Carola Edlund och John Eyre.

Längst ner från vänster Anna-Lena Johansson och Aira Lee.