Vi har gjort det möjligt

– Öppna Ateljéer Gotland, är en ideell förening bestående av samtliga medverkande konstnärer, konsthantverkare och formgivare i evenemanget. Det huvudsakliga ändamålet för föreningen är att verka för detta evenemang men i mån av tid även för konstnärlig medverkan för medlemmarna i publika satsningar övrig tid på året. Denna webbsida fungerar därför även som en året-runt katalog för kontakt med medlemmarna.

Ansök om medlemskap

Du som har fast adress inom Region Gotland och uppfyller de villkor som KRO eller KIF anger i sina stadgar skickar din ansökan till adressen nedan. Styrelsen skickar sedan medlemsinformation till dig. Kriterierna på KRO hittar du här: www.kro.se/kriterier Du som inte uppfyller de villkor som KRO eller KIF anger i sina stadgar, ska skicka minst 4 bilder och en CV till adressen nedan. Var noga med att märka alla bilder och CV:n samt ange dina samtliga adresser. Senast den 5 november vill vi ha in din ansökan. Därefter kommer en oberoende jury att granska din ansökan. Styrelsen kontaktar dig därefter. Medlemskapet börjar att gälla när medlemmen godkänts av styrelsen och medlems och serviceavgiften erlagts.

Skicka din ansökan till:
Epost: oppna.ateljeer@gmail.com
Adress: ordf. Aira Lee Eksta Grymlings 742, 623 54 Klintehamn.