När, var hur?

Öppna Ateljéer 2024 9 – 12 maj öppet 11-17Samlingsutställning Konstmuseet Visby 20 april – 12 maj öppet 12-18 Välkomna! Bilder från styrelsens ateljéer högst upp vänster, Sebastian Grönwall, högst upp höger Bengt af Geijerstam i mitten från vänster Grethe Färnlöf, Ivana Egic, Carola Edlund och John Eyre. Längst ner från vänster Anna-Lena Johansson och Aira Lee.