Kontakt

Ordförande och firmatecknare: Aira Lee, Fröjel Ansarve 563 623 55 Klintehamn Mobil: 070-897 18 52 Mail: oppna.ateljeer@gmail.com 
Kassör och firmatecknare: Carola Edlund, Unge Smiss Stenkyrka 118 624 42 Tingstäde Mobil: 070-783 35 81 Mail: carola@lunarplexus.com
Sekreterare: Lars Nordberg, Gotham Augustiv. 7 624 30 Slite Mobil: 070-951 71 41 Mail: lars@ateljenordberg.se
Ledamöter:
Svante Gärdek, Hamra skogs 117 623 32 Burgsvik Mobil:073-776 87 78
Ivana Egic, Jungmansgatan 71 62151 Visby Mobil: 070-756 86 57
John Eyre,  Heleneborgsg. 44 117 23 Stockholm Mobil: 070-491 74 28 Mail: john@johneyre.com
Grete Färnlöf, Hellvi Stora Ihre 423 624 50 Lärbro Mobil: 070-402 55 86