Anders Thorlin

Skulptör, solitära arbeten,
installationer, offentliga
utsmyckningar, stenhuggar-
kurser. Pågående utställning "Skolbänken" - minnes, glädjes och förfasas....

Vänge gamla skola 308
622 36 Romakloster
0498–513 42
0705–37 38 27
www.skolgalleriet.se

Vägbeskrivning: Väg 143, c:a 28 km från Visby. Passera Roma, avtagsväg mot Lye till höger. Mittemot Vänge kyrka.