Anita Kullström

Anita Kullström
Strandskatevägen 30
Lummelunda
Anita.kullstrom@gmail.com
0760 373315
Facebook/Akvarell

Akvarellist med varierande motiv

Vägbeskrivning:
Ta väg 149 norrut från Visby. Efter ca 18 km, tag vänster mot Burge. Fortsätt till vägen slutar i en T-korsning, tag höger. Huset ligger på vänster sida.