Anki Wolter

Keramiker i Linde socken på södra Gotland med egen ateljé och butik. Arbetar med lergodslera, och dekorerar keramiken med engobe (uppslammad och infärgad lera), som doppas, hälls eller målas på föremålen innan bränning. Drejar, kavlar eller bygger, och kombinerar ibland olika tekniker för att nå fram till ett speciellt uttryck. Det kan vara att rista, spritsa, trycka eller dra i leran. Bruksgodset för vardag och fest utgör basen produktionen. Funderingar kring vardagen, ord och människor är det som inspirerar mig till att emellanåt parallellt arbeta med skulpturer.

Keramiker Anki Wolter
Linde Salands 706
62357 Hemse
0498-488120, 0709 28 34 37
anki@wolterkeramik.com
wolterkeramik.com

Vägbeskrivning:
Linde socken, 6 km norr om Hemse på väg 142. Skyltat vid vägen.