Carina Söderström

Olja och grafik. Även kol, pastell och akvarell. Verksam i Stockholm, södra Dalarna och Gotland.
Den berättelse mina bilder rör sig runt, är en berättelse om det nära, det lilla i det stora. Det storslagna i det som finns och har funnits i våra liv. Människor. Det ständiga flödet i en å.
Det sårbara, det starka. Osköna platser som rivningshus, garage, byggen. Det vackra i en gammal krokig hand, en känslig man och en kvinnas utstrålning.
Det förgängliga. Ett barns självklarhet.

Carina Söderström
Näs Skåls 322,
623 37 Havdhem
carina1soderstrom@gmail.com
carinasoderstrom.wix.com/konst

Vägbeskrivning: Norrifrån: Gården ligger vid Kustväg 140 (på höger sida), strax efter avtagsväg mot Näs. Skyltat vid vägen. Välkomna.