Dag Einarsson Malmberg

Målare, tecknare och skulptör. Jag arbetar med färg, rum och tid. Jag gör skulpturer i trä och brons för det offentliga rummet och barns lekmiljö.

Hablingbo Missionshus
Hablingbo Hagsarve 862 Havdhem
070 - 684 23 19
dagemalmberg@telia.com
www.dagemalmberg.se

Vägbeskrivning:
Kustväg 140 mellan Klintehamn och Burgsvik,
Hablingbo missionshus