Elena Berg Österdahl

I robusta och kraftfulla material formger och tillverkar jag 3-dimensionell konst och möbler med naturen som inspiration i sin enkla och skira form.

Havdhem Snauvalds 708
623 41 Havdhem
070-43 00 677
elena@bergosterdahl.se
www.bergosterdahl.se

Vägbeskrivning: Söder om Hablingbo, kustväg 140, göms den lilla gården Snauvalds 200 m ner på vägen mot Nickarve, vid skylten: Form Berg Österdahl