Ethel Marie Forsberg

[rev_slider alias=”ethel-marie-forsberg”]

Ethel Forsberg
Ardre Alsarve 803 E
623 66 Ljugarn
ethel.forsberg@me.com
0708564100
www.ethelsakvareller.se

Färgpigment och vatten kan låta sig styras på akvarellpapper. Men fullständig kontroll är ofta inte det optimala. Olika pigment ”gifter sig” mer eller mindre väl med varandra. Vattnets mängd och rörelse styr former och linjer. Måleriet bjuder på ändlösa upptäckter av kombination av papper, pigment och vatten. Jag arbetar oftast med ett fåtal pigment, ofta bara med två, kanske tre. Kraftigt grovt papper är mitt favoritunderlag. Former, linjer och nyanser skapas både medvetet och av tillfälligheter under arbetets gång. Jag betraktar och värderar, försvagar och förstärker för att nå känslan jag vill fånga. Inspireras av miljöer jag vistas i och människor jag möter.

Vägbeskrivning:
Sväng av väg 143 mot Katthammarsvik. Om ni kommer från Ljugarn, strax efter Ardrebo. Om ni kommer från Visby strax före. Efter två hundra meter på vägen till Katthammarsvik sväng höger mot Ljugarns golfklubb. Nu har ni kommit in på en grusväg. Efter kanske hundra meter passerar ni ett sojde (tjärbränning). Efter sojdet är det andra vägen till vänster. Sedan tar ni andra vägen till vänster igen. Min ateljé ligger i det tredje huset på vänster sida.