Grethe Färnlöf

Keramik i stengodslera, enkla former, matta glasyrer
ofta i kombination med svart

Hellvi Stora Ire 423
624 50 Lärbro
070-402 55 86
grethe@farnlof.com
www.farnlof.com

Vägbeskrivning: Väg 148 från Visby. 4 km efter Lärbro t.h. vid skyltarna Keramik, Hellvi och Takstains. Efter 4 km t.h. vid ny keramikskylt. Efter 100m ligger verkstad och keramikshop.