Ingela Penje

Jag arbetar i olja, betong, metaller, papper - ett möte mellan material.

Ingela Penje
Västergarn,
Lilla Kronholmen 109
622 30 Gotlands Tofta
0498-245028
0709-527072
ingela@ingelapenje.se
www.ingelapenje.se

Vägbeskrivning: Väg 140 mot Klintehamn, 22,4 km (från rondellen uppfart hamnen) från Visby.