Ingrid Hamrell Mårtensson

Jag målar den gotländska natur, som jag har omkring mig, men gör även bilder med människor och djur.

Vamlingbo, Lingsarve 174
623 31 Burgsvik
0498-49 80 26
070-263 35 73
ingrid.hamrell@telia.com
www.hamrell-martensson.se
har öppen ateljé året runt efter telefonkontakt.

Vägbeskrivning: Från Visby mot söder till Vamlingbo. Ateljén finns 500m söder
om Vamlingbo kyrka. Konstskylt vid vägen.