Ingrid Hamrell Mårtensson

Ingrid Hamrell Mårtensson
Vamlingbo Lingsarve 174
623 31 Burgsvik
ingrid.hamrell@telia.com
070-2633573
http://www.hamrell-martensson.se/

Jag målar den gotländska natur, som jag har omkring mig, men gör även bilder med människor och djur.

Vägbeskrivning: Från Visby mot söder till Vamlingbo. Ateljén finns 500m söder
om Vamlingbo kyrka. Konstskylt vid vägen.