Ingun Wistedt

Målare

Östervallagatan 17, Slite

Ta väg 147 från Visby till Slite. fortsätt förbi Preem macken
och sväng sedan in på nästa tvärgata som är Östervallagatan.
Vägskylt Skola / Församlingshem
Fortsätt fram till nr 17 bakom den höga granhäcken.

Tel 070 674 92 08
ingun.w@gmail.com