Jana Kasselbäck

"En sång om lera"
Stengods
Drejat bruksgods
Handformade skulpturala verk

Austergårds 141 Stenkyrka
62442 Tingstäde
0498-27 22 62
0708-18 34 64
jana@calk.se
www.calk.se

Vägbeskrivning: Från Visby väg 149 Lummelundsväg norrut 2,3 mil skylt KRUKMAKERI tag vänster - framme. Välkomna.