Karin Müller Lindberg

Konstnär med nyfikenhet i både material och metoder, där innehållet och känslan spelar roll.

Karin Müller Lindberg
Olvonstigen 4, 62266 Gotlands Tofta
tel +46704050802
karinmullerlindberg@gmail.com
www.karinmullerlindberg.com

Vägbeskrivning: från Visby ta väg 140 söderut. Ta höger vid mot Tofta Strandpensionat, kör förbi kafét. Rakt fram vid kurvan börjar Olvonstigen, ateljén ligger längst in.(blågrå)