Kerstin Boulogner

Kerstin Boulogner Malmberg
Hagsarve 862 Hablingbo Missionshus
623 42 Havdhem
0708 172974
boulogner@telia.com
http://www.boulogner.com
Instagram
Facebook

GRÖNA KLÄDER och HÅLLBAR DESIGN
Kroppens proportioner är min utgångspunkt, hantverket är själva konsten.
Mina tygmönster och alla mallar för tillskärningen gör jag själv för hand i full skala.
Mina kläder skall vara trivsamma och eleganta året om. Med
en stil och i kvaliteter som varar länge.

Vägbeskrivning:
Kustväg 140 mellan Klintehamn och Burgsvik, Hablingbo Missionshus.