Kerstin Stensdotter

Kerstin Stensdotter
Atelje Specksrum 6 Visby
070-2220833
instagram - stensdotterkeramik

Keramiker och konstnär som arbetar med bruksföremål och skulptur, drejar, tummar och gjuter i lergods, porslinslera och fylelera som är en stengodslera.

Vägbeskrivning:
I Visby innerstad, i Kulturrums innergård i ett gårdshus med ingångar från Mellangatan och Specksrum 6