Leena Jokela

Alva Rangsarve 809
623 46 Hemse
070-329 65 13
mail@fabrik13.se
www.fabrik13.se


Jag är fotograf, konstnär och smyckeformgivare som inspireras av vardagen. Mitt formspråk är enkelt och avskalat.

Vägbeskrivning:
Alva socken, 6 km söder om Hemse vid väg 142. Skylt Fabrik13, 150 m på vägen mot Hablingbo.