LottaMari Eriksson

Jag är keramiker och ägnar mig passionerat åt lågbränningar såsom Raku, Sågspån, Peel-Off och Matt Koppar. Objekten i dessa bränningar blir alla unikum då färgspektrat och slutresultatet aldrig går att förutse.
I min produktion framställer jag ljusbärare för inom och utomhusbruk, trädgårdskonst samt brukskeramik i stengods.

Träkumla/Kue 514
621 94 Visby
073/651 31 53
www.keramikstudion.com
www.facebook/keramikstudion.com
lottamarikeramiker@gmail.com

Väg 142 mot Hemse.