Madeleine Franzén

Jag är upptagen av "Den röda tråden" i mitt liv som började på Arbetargatan 50 i Linköping och jag har på olika sätt skildrat det huset, här en havererad gipsmodell och en frontvägg i lera.

Madeleine K Franzén
Tälleby 553, Garda 623 63 Ljugarn

m. 070-7474471
madkfranz@gmail.com


Vägbeskrivning: Väg 143 mot Ljugarn, sedan 144 till Garda, ta in till vänster mot Lau och När. Passera brandstationen och in vid nästa gårdsbildning till vänster, se skyltar.