Maj Wennerdahl

I mitt måleri spelar landskap och natur stor roll liksom den nonfigurativa leken.

Gräne Väte 435
623 78 Klintehamn
0707-47 54 50
wennerdahl.maj@gmail.com
www.majwennerdahl.se

Vägbeskrivning: Från väg 142, 26 km söder om Visby, följ skyltar "Galleri Gräne"