Marie Stangel

Marie Stangel
Rone Gerate 728
62347 Hemse
073-4041844
marie.stangel@gmail.com
Instagram: mariestangelkeramik

Använder mig av en uråldrig japansk keramikteknik; Kurinuki, vilket betyder ”gröpa ur”och är ungefär som att tälja i trä. Genom att gröpa ur insidan av en klump lera med olika verktyg och därefter "tälja" till formen framträder organiska, överraskande, sneda och mkt personliga föremål. Det är en lekfull, icke precis teknik som är tillåtande och kan varieras i det oändliga. Handbygger även större skålar och fat efter egna skisser och idéer med inspiration av former i naturen; stenar, vridna, vindpinade grenar, frukter, frökapslar, impeller från båtmotor osv. Välkomna!

Ca 3 minuters körväg från Rone kyrka. Följ skylt mot Gerete. Flaggor vid infarten.