Monika Wernhoff

Tovad konst.
Det är mångfalden i allt vad man kan göra med ull som lockar mig. Mest arbetar jag med bilder och skulpturala installationer, gärna i förening. Naturen är min viktigaste inspirationskälla, att förmedla en önskan att vilja vara där, att vila i bilden. I mina tredimensionella verk arbetar jag gärna med tolkningar och fantasier av växter och föremål. Genom ullens mjuka yta tillförs en annan dimension till föremålet.
Att ull är ett naturligt material som förändrar sig med bearbetning gör det till en utmaning att få exakt det resultatet man önskar, men det är också det som gör processen spännande.
Jag arbetar gärna på uppdrag och tycker om utmaningen i att försöka realisera andras idéer.

Rute Fardume 600
62458 Lärbro

Kör 148 mot Fårösund. Ca 5 km efter Lärbro tag av mot Valleviken. Efter ca 2 km sväng höger vid gul skylt Fardume. Parkera omedelbart efter svängen på vänster sida av vägen. Ateljéen ligger snett bakom stora huset, följ skylten.