Peter Lindberg

Peter Lindberg
Adress Industrigatan 6
62143 Visby
info@plindberg.se
0733642419

” I mötet med andra människor och miljöer uppstår konsten. Under åren har jag producerat lika många olika produktioner som alla olika möten. Gotländska och svenska samhällsuttryck har gestaltats som bl.a. mynnat ut i konstprojektet O’girl. Ur den gotländska sanden och återvunna material har det uppstått tavlor och skulpturer som många gånger tagit mig långt utanför Gotlands gränser. ”