Rolf O Eriksson

Med min konstnärsbörjan i det förra seklet när nästan alla målningar hette " Figur i landskap" ( 60-talet).
Nu är jag själv en figur i landskapet, mest i strandkanten. Finns b.l.a. på Nationalmuseum och moderna.

Fröjels annex 149
62355 Klintehamn
070 7870750
rolfoskarerik@yahoo.se.

Vägbeskrivning:
Från Visby till Fröjels kyrka ta vänster mot Vallhagar, efter
ca. 400 meter Galleri Björken, där finns jag.