Ruth Fomin Persson

Östergarn, Falhammars 301G
623 68 Katthammarsvik
070 341 11 37
http://www.ateljen.org

Jag målar helst i olja och Inspiration och styrka får jag genom naturupplevelser såsom väderskiftningar vid Sysne udd, segelbåtars liv på havet och vila i hamnarna men även skogars djup och människors vardag.

Vägbeskrivning: Från Visby till Roma, till Ala, till Katthammarsvik, till Östergarns kyrka, efter kyrkan t.h. mot Sandviken. 500 meter innan Sandviken ta till höger efter gotlandshus med två små flyglar omgärdat av ett gotlandstun. Följ den lilla vägen 75 meter in.