Sara Asteborg

Jag är bildkonstnär som skapar abstrakta och figurativa målningar i akryl och blandteknik. Målningarna är en reflektion av mitt inre som sedan kan bli en egen upplevelse hos betraktaren, som går bortom orden. Välkomna!

Liste gård
Norrlanda Liste 430
622 50 Romakloster
0736-233612
konst@saraasteborg.com
www.saraasteborg.com

Vägbeskrivning från Visby: Kör mot Slite och sväng av mot Dalhem, ta vägen mot Hörsne vid Dalhems kyrka. Sväng höger strax efter Norrlanda fornstuga vid Galleri-skylt och följ skyltarna.