Stina Lindholm

SKULPTURFABRIKEN AB
Boge Pilgårds 220
624 36 SLITE
SWEDEN
+46 708 22 99 09
info@skulpturfabriken.se
www.skulpturfabriken.se

Skulptör och Formgivare
En viktig drivkraft i mitt arbete är nyfikenhet. Betong som är för mig ett spännande material, vill jag ständigt utmana. Viktigt är att skulpturen eller produkten känns självklar, och har en personlig spänning och form... Men också att där finns ett spår av hantverk och mänsklig närvaro. I min verksamhet arbetar jag med funktionell form för hem och trädgård, utsmyckningar och trädgårdsdesign. Produktionen sker i företaget Skulpturfabriken, lokalt på gotlandsgården.i Boge Företaget tillverkar även inredningsdetaljer på beställning och arbetar med designuppdrag av skilda slag.

Väg 147 mot Slite, vid " Bogekors" följ skyltning mot Skulpturfabrik.