Ulrika Holgersson Hägg

I gränslandet mellan fantasi och verklighet
arbetar jag med mitt skapande.
Välkommen till vår lugna plats i Rute!

Rute Alby 923
624 58 Lärbro
070-2442856
www.bevingadskulptur.se

Väg 148 mot Fårösund,
efter Lärbro ca 7 km, höger mot Valleviken/Lergrav,
kör 6 km, innan Lergrav sväng vänster mot Fårösund,
fortsätt 1,5 km.

(Foto Hanna Rössner)