När, var hur?

Öppna Ateljéer Gotland 2024

9 – 12 maj. Öppet 11-17.
Samlingsutställning Konstmuseet Visby 20 april – 12 maj. Öppet 12-18.

Välkomna!

Bilder från styrelsens ateljéer högst upp vänster, Sebastian Grönwall, högst upp höger Bengt af Geijerstam

i mitten från vänster Grethe Färnlöf, Ivana Egic, Carola Edlund och John Eyre.

Längst ner från vänster Anna-Lena Johansson och Aira Lee.