Uppladdning

Fyll i dina uppgifter noggrant nedan och bifoga de bilder som du vill visa på hemsidan. Blanda ej liggande och stående bilder. Ladda upp bilderna i .jpg-format. Storleken på bredd eller höjd ska ej överstiga 2000 px.

Observera att det endast går att lämna material en gång. Det är även viktigt att du väntar till uppladdningen är klar och du fått ett meddelande på skärmen att allt är ok. Det kan ta upp till en minut innan uppladdningen är genomförd.

För & efternamn, adress till ateljén, e-post, telefon, hemsida. Ifall ni inte vill göra nån ändring av nuvarande information på hemsidan, skriv "ingen ändring" eller liknande. Gäller även fälten "Beskrivning av konstnären" och "Vägbeskrivning".
Beskriv dig själv som konstnär så att besökaren kan skapa sig en tydlig bild av dig och dina verk.
Ange vägbeskrivningen så tydligt som möjligt.
Click or drag a file to this area to upload.
OBS! Döp bilden efter konstnären, tex. "Picasso 1.jpg"
Click or drag a file to this area to upload.
OBS! Döp bilden efter konstnären, tex. "Picasso 2.jpg"
Click or drag a file to this area to upload.
OBS! Döp bilden efter konstnären, tex. "Picasso 3.jpg"
Click or drag a file to this area to upload.
OBS! Döp bilden efter konstnären, tex. "Picasso 4.jpg"
Click or drag a file to this area to upload.
OBS! Döp bilden efter konstnären, tex. "Picasso 5.jpg"