Uppladdning

Fyll i dina uppgifter noggrant nedan och bifoga de bilder som du vill visa i bilagan och på hemsidan. Blanda ej liggande och stående bilder. Endast ett format är tillåtet.

Observera att det endast går att lämna material en gång. Det är även viktigt att du väntar till uppladdningen är klar och du fått ett meddelande på skärmen att allt är ok. Det kan ta upp till en minut innan uppladdningen är genomförd.

 

För & efternamn, adress, e-post, telefon, hemsida
Beskriv dig själv som konstnär så att besökaren kan skapa sig en tydlig bild av dig och dina verk.
Ange vägbeskrivningen så tydligt som möjligt.
Bilden döps efter konstnären, tex. Picasso 1.jpg
Bilden döps efter konstnären, tex. Picasso 2.jpg
Bilden döps efter konstnären, tex. Picasso 3.jpg
Bilden döps efter konstnären, tex. Picasso 4.jpg
Bilden döps efter konstnären, tex. Picasso 5.jpg