När, var hur?

Öppna Ateljéer 2024

9 – 12 maj öppet 11-17
Samlingsutställning Konstmuseet Visby 20 april – 12 maj öppet 12-18

Välkomna!

Bilder från styrelsens ateljéer högst upp vänster, Sebastian Grönwall, högst upp höger Bengt af Geijerstam

i mitten från vänster Grethe Färnlöf, Ivana Egic, Carola Edlund och John Eyre.

Längst ner från vänster Anna-Lena Johansson och Aira Lee.