När, var hur?

Öppna Ateljéer Gotland 2022 Öppet i Ateljéerna 26-29 maj kl 11-17 Välkomna! Bilder från styrelsens ateljeer högst upp vänster, Sebastian Grönwall, högst upp höger Bengt af Geijerstam i mitten från vänster Grethe Färnlöf, Ivana Egic, Carola Edlund och John Eyre. Längst ner från vänster Anna-Lena Johansson och Aira Lee.