Anders Thorlin

Skulptör, solitära arbeten, installationer, offentliga utsmyckningar, stenhuggarkurser.
Pågående utställning "Skolbänken" - minnes, glädjes och förfasas....

Öppet året om efter ök.

Vänge gamla skola 308
622 36 Romakloster
0498–513 42
0705–37 38 27
www.skolgalleriet.se

Vägbeskrivning: Väg 143, c:a 28 km från Visby. Passera Roma, avtagsväg mot Lye till höger. Mittemot Vänge kyrka.