Anki Wolter

Anki Wolter
Linde Salands 706
62357 Hemse
Tel: 0709 28 34 37
E-post: anki@wolterkeramik.com
Hemsida: wolterkeramik.com

Keramiker i Linde socken på södra Gotland. Arbetar främst i lergodslera och dekorerar med engober i olika färger. Drejar, kavlar, bygger. Bruksgods och skulptur.

Vägbeskrivning
Från Visby, väg 142. Ca 6 km norr om Hemse. Skylt vid väg, Wolter keramik.