Bengt af Geijerstam

Bengt af Geijerstam
Etelhems annex 460, 623 74 Stånga
e-mail: bafg@telia.com
070-5467535
www.studio8-10.se

Fotograf med ljuset som inspiration. Arbetat med såväl reportage om friluftsliv som författarporträtt och subjektiv fotografi. På Gotland har jag skapat böckerna Änglar&Drakar, om alla Gotlands medeltidskyrkor samt boken Krukor&Krus, om keramiker på Gotland

Vägbeskrivning:
Från Visby mot Etelhem. Sväng av mot kyrkan och följ lokalvägen 700m. till skylt stop 150m. Mörkgrönt hus på höger sida.