Dag Einarsson Malmberg

Dag Einarsson Malmberg
Hablingbo Missionshus
Hablingbo, Hagsarve 862
623 42 Havdhem
dagemalmberg@telia.com
070 684 23 19
http://www.dagemalmberg.se

Jag är målare och skulptör. Just nu arbetar jag med "Hablingbosviten" som omfattar 16 målningar opd 140 x 195 cm. Mina skulpturer utför jag i trä och brons.

Vägbeskrivning:
Kustväg 140 mellan Klintehamn och Burgsvik, Hablingbo Missionshus