Eva-Karin Lindén

Måleri. Skildrar framförallt kustlandskapet.

evakarin.linden@telia.com
Othem Barshage 727
070-52 33 975
www.evakarin.se

Kör väg 148 norrut från Visby 3 mil till vägskylt Othem. Fortsätt rakt fram ca 500 m till vägskylt Galleri, sväng in vänster på grusväg, kör 200 m till vitt hus vänster sida, tag till vänster 50 m. Framme, välkommen.