Grace Carlberg

Grace Carlberg
Västergarn, Mafrids 521,
622 30 Gotlands Tofta.
Tel. 0730 930 243
Mailadress. grace.mafrids@gmail.com

Från trasigt porslin till skulpturer!
Varje skärva bär på minnen och blir
betydelsefull i sitt nya sammanhang.
I oljemåleriet får ofta livet och vardagliga ting
ta plats i fiktiva landskap.
Trädgården och omgivande natur
är stora källor till inspiration.

Vägbeskrivning
Från Visby väg 140 söderut ca 25 km. Sväng vänster vid skylt 1 Mafrids. Kör ca 400 m.