Ingela Almgren

Ingela Almgren
När Bomunds i Hammaren 668
623 48 Stånga
info@almgrenillustration.se
0708-441712

Landskapsmålare och bokillustratör. Akvarell, tusch, oljepastell. Gotländska, arktiska och asiatiska motiv.

Vägbeskrivning:
När by ligger 6 mil från Visby, 1 mil söder om Ljugarn. Mellan Ica Närbodi och När kyrka sväng österut mot Gangvide Farm. 500 m efter Gangvide sväng höger vid skylt Hallbjänne. Vägen svänger direkt vänster, passera runt hörnan på stenlada i Hallbjänne by. Passera 3 sommarstugor på höger sida om vägen - då ser du min gård på vänster sida. Rostigt ladugårdstak och grått stenhus 800m från havet.