John Eyre

[rev_slider alias=”john-eyre”]

Ireviksvägen 54
62454 Lärbro
070-4917428
john@johneyre.com
http://www.johneyre.com

Gamla och nötta, rostiga och buckliga fordon har alltid haft en speciell dragningskraft på mig. Jag vill försöka porträttera dem som de individer de är och berätta deras historia. Tänk på alla drömmar och färder som fordonen gett upphov till, alla som älskat, grälat, skrattat och gråtit i dem! Precis som oss människor bär de sina spår av den tid de levat och verkat i.
Jag hittar dem på bakgårdar, i garage, på träffar och bilskrotar under upptäcktsresor i Sverige och USA och nu senast på Kuba. Akvarelltekniken lämpar sig väl att fånga rostens rinningar och rosor, färgerna blir klara och vackra och slump-momentet i vattnets väsen hjälper till att skapa en slags poesi kring dessa motiv.

Vägbeskrivning:
Vägbeskrivning: Väg 149 norrut från Visby. Efter 30 km tag vänster mot Ireviken, efter ca 1 km grått hus på höger sida.