John Jakobsson

Jag jobbar med skulptur och ofta med Kryptozoologi, biologi och folklore som tema i mina verk. Olika varelser och djur som inte kan existera i den här världen så som vi känner den, men som kräver sitt existensberättigande genom sin närvaro.

Hörsne Mattsarve 552
Telefonnr: 0736554737
Hemsida: www.johnjakobsson.com

Vägbeskrivning:
Kör mot Hörsne vid Dalhem kyrka. Kör ungefär 2 km och sväng vänster mot Vallstena 7. Efter 200 meter sväng höger ner mot "Prästänget"
Efter ca 200 meter så är det första huset på vänster sida. Ett rött Plåthus.