Karen Clubb

Klintegården Butik Galleri Cafe
Donnersgatan 12
Klintehamn
Gotland 62377
kdclubb@hotmail.com
0498241918
0704588206
http://www.klintegården.com
http://www.karenclubb.com

Konstverk som fångar det förflutna - ett representerande av tidigare liv - genom tryck, foto och fotopolymer tekniker för att skapa konceptet som inspirerar min konst – ’making absence present’.

Vägbeskrivning:
Klintegården butik, café och galleri hittar ni på Donnersgatan 12A, i centrala Klintehamn. 30 minuter söder om Visby.