Katarina Nilsson

Eksta, Stendala 130c
62354 Klintehamn
Telefon: 0703083896
Instagram: @knform
Facebook: @ knform

Kavlar och formar i Stengodslera
Alster skapas ofta till trädgård som ligger varmt om hjärtat!

Väg 140 söderifrån, 1200m efter Fröjel resort, sväng höger vid gårdsskylt Stendala