Kicki Kolsjö Franzén

Bildkonstnär och skulptör.
Mitt skapande i både bild och form är inspirerat i första hand av den Gotländska naturen. Ett signum för mig är att i alla mina målningar finns ett litet väsen/troll gömt. Jag använder även mitt skapande i att utforska livets skeenden och kriser i bild och form. Jag bor och arbetar på en gammal gotländsk gård där ni är välkomna till min skulpturateljé och galleri.

Follingbo Hagvards 290
Tel: 0700-37 21 04
Instagram: @kickikolsjofranzen/ @hagvardsgalleri

Vägbeskrivning: Endast 6 km utanför Visby, väg 143 mot Roma. Stor vägskylt mitt emot Follingbo bygdegård till höger från Visbyhållet. Hagvards Galleri & Design. Skyltat hela vägen ned till gården som ligger 600m från väg 143.
Varmt välkomna.