Lars Hellström

Vi arbetar båda med grafik, Rose med handgjort papper, collage, artistbooks och objekt i olika material. Lars är också målare, har utfört ett 20-tal offentliga utsmyckningar i olika murala tekniker.

Lojsta Kvie 211
620 12 Hemse
0498-48 80 29
dietz.hellstrom@gmail.com
www.lojstalitho.se

Vägbeskrivning: Väg 142 till 1 km norr om Lojsta kyrka. Skylt GRAFIK OCH MÅLERI 300m in på den lilla vägen.