Lis Adrin Sundström

Grenstigen 6
Kvarnåkershamn
62343 Havdhem
lisadrinsundstrom@gmail.com
070-6490069

Lis Adrin Sundström bildkonstnär KRO. Arbetar flerdimensionellt med finmaskigt metallnät, spegelglas, plast, textila material och naturobjekt. Vägg- och fristående skulpturer, collage, textila vävnader och tryck.

Vägbeskrivning
Väg 140 söderut, ca 3 km söder om Sproge , tag till höger mot Kvarnåkershamn, ca 3 km till vänster Grenstigen 6.