Lizi Kothe Lebsanft

Bildkonstnär. Arbetar främst med måleri i olja, collage och objekt.
En oväntat hittad symbolik blir min tankeställare, så att sinnlighet och
reflexion ingår en förbindelse i mina motiv.

Ammunde Burs 233
623 49 Stånga
0498-48 33 99
ekothelebsanft@gmail.com

Vägbeskrivning: Från Visby väg 143 till Roma; 2 km efter Roma ta av till Etelhem-Lye-Stånga; i Stånga ta av till Burs; från Burs riktning Närshamn, efter 3 km skylt vid väg: "Galleri Artemunde".